VVD Woensdrecht vormt samen met VVD Roosendaal een lokaal netwerk. Het lokaal netwerk heeft een bestuur bestaande uit leden van VVD Woensdrecht en VVD Roosendaal.

Beide lokale partijen hebben een commissie met leden die het lokale actief moet houden.

Na anderhalf jaar geen actieve rol binnen de VVD Woensdrecht te hebben gespeeld vond ik, Roger Boussen, het tijd om toch weer wat te doen voor VVD Woensdrecht.
Nat 12 jaar Raadslid te zijn geweest viel het me de laatste anderhalf jaar op dat ik weinig vernam in de lokale kranten over de VVD. Misschien was dit voorheen ook niet zo en ben ik altijd te veel op de hoogte geweest over wat wij als VVD Woensdrecht voor elkaar kregen.

Tijd om mij aan te melden voor een bestuursfunctie in de commissie Woensdrecht.

Wat heb ik tijdens de vergadering van 14 november j.l. verteld:

  • Fractie en bestuur moet met elkaar open in gesprek, mijn mening is minimaal 2 keer per jaar;
  • Afvaardiging van het bestuur, fractievoorzitters en wethouders van de coalitiepartijen moeten elkaar een paar keer per coalitieperiode spreken;
  • De coalitie moeten na een jaar of anderhalf/twee met elkaar rond de tafel;
  • VVD Woensdrecht moet duidelijker communiceren over wat er uit het verkiezingsprogramma waar gemaakt is.

Daarnaast zal ik de website  vullen met korte stukjes na de verschillende vergaderingen, de fractieleden, wethouder, bestuur en andere leden leveren deze aan. Ook de Facebook pagina moet actiever gevuld worden. Door Robert werd Instagram genoemd.

VVD Woensdrecht moet zichtbaarder worden voor onze inwoners.

Roger Boussen